Wilt U Lenen In De Vorm Van Een Doorlopend Krediet?

500x500

Iedereen zit wel eens een keer krap bij kas en er zijn diverse mogelijkheden om wat meer financiële armslag te krijgen. Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een krediet te nemen bij een bank. Wanneer men meer financiële ruimte wenst en hiervoor een krediet wil, dan is de eerste mogelijkheid …

het verruimen van het krediet op de betaalrekening. Men kan dan zogezegd meer rood staan en daardoor over meer geld beschikken. De rente die de bank voor dit rood staan in rekening brengt, is echter erg hoog. Een andere oplossing is het lenen door het afsluiten van een doorlopend krediet.

Voorwaarden om geld te kunnen lenen:

Wanneer je geld wil lenen, dan kun je hiervoor terecht bij de vele geldverstrekkers die nagenoeg allemaal wel verschillende soorten leningen zoals persoonlijke leningen en doorlopende kredieten aanbieden. Om een lening te kunnen afsluiten, moet je wel kredietwaardig zijn. Dit wil zeggen dat je vaste inkomen voldoende is om de lasten die uit de af te sluiten lening voortvloeien, te kunnen betalen. Hierbij hoort ook dat je niet al te veel andere vaste lasten hebt, zoals woonlasten en eventuele lasten van al lopende leningen. Daarnaast doet iedere erkende geldverstrekker de BKR toetsing, dat wil zeggen dat men informatie over je leengedrag en aflosgedrag opvraagt bij het BKR. Wanneer hieruit blijkt dat je een problematisch verleden op dit gebied hebt, dan kan het betekenen dat men je geen lening wil verstekken.

Lenen door een doorlopend krediet af te sluiten

Bij het aangaan van een doorlopend krediet spreek je een maximaal bedrag af en binnen deze kredietlimiet kun je dus steeds geld opnemen tot je het maximale krediet, of de kredietlimiet, hebt bereikt. Je kunt dus bij het afsluiten direct het hele mogelijke krediet opnemen, maar het wil niet zeggen dat je ook alles moet opnemen. Je kunt er ook voor kiezen om minder op te nemen, als je maar een bepaald bedrag nodig hebt. Wat dat betreft is een doorlopend krediet erg gemakkelijk als je niet al het geld in één keer nodig hebt, zoals bij een verbouwing. Iedere keer als je het aflost door middel van je periodiek afgesproken afbetalingen of door eenmalige grotere aflossingen, ontstaat er weer nieuwe financiële ruimte binnen je kredietlimiet. Op iedere gewenst moment kun je ook weer opnieuw geld opnemen tot de limiet.

Kenmerken van de rente bij een doorlopend krediet

Zoals gezegd kun je geld opnemen tot aan de kredietlimiet, dus je hoeft niet alles op te nemen. Daarom betaal je alleen maar rente over het openstaande saldo van het krediet. De rentevergoeding die bij een doorlopend krediet in rekening wordt gebracht door de bank, is meestal hoger dan bij een hypotheek omdat de bank geen onderpand heeft. Een nadeel is wel dat de rente gedurende de looptijd van de lening niet vaststaat, dus steeds kan variëren. Bij het aangaan van een doorlopend krediet wordt overigens wel een vaste maandbetaling afgesproken die bestaat uit aflossing en rente. Wordt het renteaandeel hoger, dan wordt het aflossingsaandeel lager en omgekeerd. Doordat de rentestand varieert en doordat je alleen rente betaalt over het opgenomen bedrag, kun je dus nooit vooraf vaststellen hoe lang het duurt voordat je een doorlopend krediet kunt aflossen. Dit komt ook omdat je steeds bedragen kunt opnemen en aflossen. Voor veel mensen is een doorlopend krediet dan ook daadwerkelijk een doorlopend krediet waar nooit een einde aan komt.